První edukační program

cropped-templ2.jpgVe středu 1. 4. 2015 pilotně proběhl na státním zámku Krásný Dvůr první edukační program věnovaný mediální výchově. Žáci osmé a deváté třídy z Nového Strašecí zde strávili celý den.

Maršálova hlava po 60 letech

U příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel dne 18.4.2015 představí široké veřejnosti státní zámek Krásný Dvůr fotodokumentaci modelu, podle kterého bude restaurována socha polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga, umístěná v novogotickém teplu zámeckého parku. Po více jak 60 letech tak bude poprvé k vidění podoba sochy tohoto vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska roku 1813, jakou měla při své instalaci v Krásném Dvoře roku 1847.

Představení fotodokumentace proběhne v rámci přednášky o Karlu Filipovi Schwarzenbergovi. Přednášet bude Mgr. Libor Jůn, PhD., z Národního muzea v Praze. Přednáška se uskuteční v sobotu 18.4.2015 od 14.00 ve Velkém sále státního zámku Krásný Dvůr.

Pro návštěvníky zámeckého parku jsou připraveny i komentované procházky parkem, a to v sobotu 18.4.2015 od 10 a od 16 hodin. V jejich rámci bude možno navštívit i interiér novogotického templu před započetím jeho rekonstrukce.

Vstupné samostatné 30 Kč, přednáška + procházka 50 Kč.
Bližší informace na www.krasny-dvur.cz

Krásný Dvůr 9. 4. 2015

Miroslav Vachek
administrátor projektu

O stavbě:
Novogotický templ v nejvyšším bodě zámeckého parku v Krásném Dvoře je unikátní v několika ohledech. Vyjadřuje to i nejvyšší státní stupeň jeho památkové ochrany. Jednak je to výjimečná stavba zahradní architektury, u jejíž zrodu stál sám majitel krásnodvorského panství Jan Rudolf Černín. Má ale též dvě zajímavá prvenství – je první novogotickou stavbou a také první romantickou vyhlídkovou věží v České republice. V templu je socha polního maršála Schwarzenberga.

O projektu
Projekt Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře byl podpořen grantem z Fondů EHP 2009-2014 ve výši 13 073 781 Kč. Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 16 342 227 Kč. Projekt byl zahájen 1.1.2015 a bude ukončen 30.4.2016.

Kontaktní osoby
Mgr. Michaela Hofmanová, kastelánka státního zámku Krásný Dvůr
tel. 724 323 427, hofmanova.michaela@npu.cz
Miroslav Vachek, administrátor projektu
tel. 725 660 092, vachek.miroslav@npu.cz
Petr Liebscher, pracovník vztahů k veřejnosti
tel. 773 761 148, liebscher.petr@npu.cz

Tisková zpráva v PDF

Polní maršál ztratil hlavu

V rámci projektu Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře se dočká obnovy nejen samotná stavba, ale i uvnitř stojící socha polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga, vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska roku 1813.

Při necitlivých vojenských cvičeních v polovině minulého století ztratila socha polního maršála nejen hlavu, ale i části horních končetin. O pískovcové hlavě Karla Filipa Schwarzenberga se ještě v 90. letech dvacátého století tradovalo, že se nachází v soukromém držení kdesi na Žatecku. Jedná se však o nepotvrzenou spekulaci.

Cílem restaurování sochy výše zmíněného zakladatele orlické větve rodu Schwarzenbergů je navrácení její původní podoby. Přípravné důkladné studium archivních materiálů přineslo několik zajímavých zjištění. Jedním z nich je objev modelu sochy na zámku Orlík. Ten bude také základním zdrojem pro její obnovu.

Celkové stavební práce na obnově novogotického templu budou ukončeny nejpozději v dubnu 2016.

Krásný Dvůr 4.3.2016

Miroslav Vachek
administrátor projektu

O stavbě
Novogotický templ byl postaven v nejvyšším bodě zámeckého parku v Krásném Dvoře a je unikátní v několika ohledech, což vyjadřuje i nejvyšší stupeň jeho památkové ochrany. Jde o výjimečnou stavbu zahradní architektury, kterou v roce 1792 navrhoval sám majitel místního panství Jan Rudolf Černín. Zároveň je krásnodvorský templ naší první novogotickou stavbou a také první romantickou vyhlídkovou věží v České republice.

O projektu
Projekt Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře byl podpořen grantem z Fondů EHP 2009-2014 ve výši 13 073 781 Kč. Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 16 342 227 Kč. Projekt byl zahájen 1.1.2015 a bude ukončen 30.4.2016.

Kontaktní osoby
Mgr. Michaela Hofmanová, kastelánka státního zámku Krásný Dvůr
tel. 724 323 427, hofmanova.michaela@npu.cz
Ing. Tomáš Petr, manažer projektu
tel. 606 666 427 – petr.tomas@npu.cz
Bc. Miroslav Vachek, administrátor projektu
tel. 725 660 092, vachek.miroslav@npu.cz
Petr Liebscher, pracovník vztahů k veřejnosti zámek Krásný Dvůr
tel. 773 761 148, liebscher.petr@npu.cz

Verze TZ v pdf

Základní informace o projektu

Kraj Celostátní působnost
Název programu Kulturní dědictví a současné umění – programová oblast č. 16
Název projektu Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře
Číslo projektu
Příjemce Národní památkový ústav

www.npu.cz

Popis projektu

Předmětem projektu je celková stavební a památková obnova novogotického templu, národní kulturní památky, v zámeckém parku v Krásném Dvoře. Jedná se o unikátní stavbu zahradní architektury, která byla navržena v roce 1792 hrabětem Janem Rudolfem Černínem, tehdejším majitelem panství. Jde tak o první případ novogotické stavby v České republice. Projekt se zaměřuje na citlivou památkovou obnovu objektu s maximálním ohledem na původní materiály a dochované prvky. Projekt počítá s rekonstrukcí vstupních schodišť, obnovou dlažby v interiéru, opravou vnitřních dřevěných žeber, rekonstrukcí pláště lucerny, opravou dřevěných žeber po obvodu lucerny, se zhotovením kopie vyhlídkové lávky, opravou vřetenových schodišť, s restaurováním sochy a s dalšími nutnými stavebními zásahy a následně s instalací expozice o historii krajinářských parků a fenoménu staveb drobné zahradní architektury a se zpřístupněním objektu veřejnosti nejen formou prohlídky interiéru a zpřístupněním vyhlídky, ale též formou koncertů a jiných společenských událostí. Zvláštní zřetel je věnován vytvoření edukačních programů a vedení edukačních aktivit pro organizované skupiny účastníků z řad dětí a mládeže, od předškoláků až po studenty středních škol, mimo jiné i se zvláštním modulem pro klienty blízkých sociálních zařízení.

Alokace projektu 13 073 781 CZK
Doba realizace projektu Datum zahájení: 25.11.2014, Datum ukončení: 30.4.2016