Význam krajinářského parku v Krásném Dvoře ve středoevropském kontextu

KrasnyDvur_pozvanka webDne 12.6.2015 se uskuteční seminář Význam krajinářského parku v Krásném Dvoře ve středoevropském kontextu. Mimo Markéty Šantrůčkové, která bude referovat o terénních úpravách zámeckého parku v časech jeho vzniku, či Lenky Křesadlové, jež nás provede stavbami v kompozici středoevropských krajinářských parků, se můžete mj. těšit na komentovanou procházku parkem i prohlídku v něm stojícího novogotického templu, který projde v letošním roce obnovou, při níž dosud bezhlavé torzo polního maršála Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu získá zpět i hlavu a ruku s maršálskou holí. Kompletní program naleznete v příloze.

Program semináře (pdf)