Základní informace o projektu

Kraj Celostátní působnost
Název programu Kulturní dědictví a současné umění – programová oblast č. 16
Název projektu Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře
Číslo projektu
Příjemce Národní památkový ústav

www.npu.cz

Popis projektu

Předmětem projektu je celková stavební a památková obnova novogotického templu, národní kulturní památky, v zámeckém parku v Krásném Dvoře. Jedná se o unikátní stavbu zahradní architektury, která byla navržena v roce 1792 hrabětem Janem Rudolfem Černínem, tehdejším majitelem panství. Jde tak o první případ novogotické stavby v České republice. Projekt se zaměřuje na citlivou památkovou obnovu objektu s maximálním ohledem na původní materiály a dochované prvky. Projekt počítá s rekonstrukcí vstupních schodišť, obnovou dlažby v interiéru, opravou vnitřních dřevěných žeber, rekonstrukcí pláště lucerny, opravou dřevěných žeber po obvodu lucerny, se zhotovením kopie vyhlídkové lávky, opravou vřetenových schodišť, s restaurováním sochy a s dalšími nutnými stavebními zásahy a následně s instalací expozice o historii krajinářských parků a fenoménu staveb drobné zahradní architektury a se zpřístupněním objektu veřejnosti nejen formou prohlídky interiéru a zpřístupněním vyhlídky, ale též formou koncertů a jiných společenských událostí. Zvláštní zřetel je věnován vytvoření edukačních programů a vedení edukačních aktivit pro organizované skupiny účastníků z řad dětí a mládeže, od předškoláků až po studenty středních škol, mimo jiné i se zvláštním modulem pro klienty blízkých sociálních zařízení.

Alokace projektu 13 073 781 CZK
Doba realizace projektu Datum zahájení: 25.11.2014, Datum ukončení: 30.4.2016