TZ: Rozhledna v Krásném Dvoře ukrývala vzkaz z minulosti

Praha, 30. 10. 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA

V makovici na vrcholu Templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře byla nalezena schrána s 37 let starými dokumenty. Vložil ji sem tehdejší ředitel zámku Josef Teslík dne 8. 11. 1978. Schrána bude vrácena na své místo spolu s připomínkou současné obnovy oblíbené rozhledny.

V úterý 27. října 2015 byl v dutině makovice na vrcholu rozhledny objeven tubus s několika artefakty vloženými sem dne 8. listopadu 1978 u příležitosti opravy Templu. Předměty budou zdokumentovány a vráceny na své místo. „Nakonec jsme se rozhodli k původní schránce přidat i naší připomínku současné obnovy, je to pěkná tradice a naštěstí je v dutině ještě místo,“ říká současná kastelánka Michaela Hofmanová. Z listu bývalého kastelána se dozvídáme, že oprava rozhledny trvala tři roky (1975–1978) a stála 1 270 538 Kč. Krasopisně zde byla vepsána i další zajímavá informace – zámek v roce 1978 navštívilo 14 403 lidí: „Tohoto čísla bychom letos snad konečně také mohli dosáhnout,“ glosuje kastelánka.

Obsah schránky:

  • ručně psaný dopis ředitele zámku Josefa Teslíka z 8. 11. 1978 o opravě Novogotického pavilonu
  • výtisk Rudého práva ze dne 4. 11. 1978
  • Hlas – týdeník lounského okresu z 3. 11. 1978 (Rusky)
  • Technický magazín 10/238 z roku 1978 – číslo věnované 60. výročí naší republiky
  • devět snímků rozhledny před opravou v roce 1975, šest různých dobových pohledů zámku a okolí a dobové brožury o zámku a mini-leporelo zámku ve tvaru fotoaparátu, odznáček Krásný Dvůr
  • dvě dobové vstupenky na zámek za 3 Kčs a 1,50 Kčs
  • devět dobových mincí včetně legendární korunové s Bedřiškou Synkovou

Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře je financována z programu Finanční mechanismus EHP 2009–2014, CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění. V opravené památce se budou pořádat zážitkové edukační programy pro žáky a studenty, bude zde stálá výstava o krajinářských parcích a zahradní architektuře, bude to i místo pro pořádání koncertů a dalších akcí.

Více informací na webu Ministerstva financí zde: www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014

Kontakt:
Krásný Dvůr – www.krasny–dvur.cz, www.krasnydvur.eu
Michaela Hofmanová, 724 323 427, hofmanova.michaela@pu.cz

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze (NPÚ ÚPS PR) je jedním ze čtyř pracovišť NPÚ spravujících státní památky, a to konkrétně v Praze, Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Na starosti má třicet památek ze sto osmi – sedmnáct zámků a zámeckých komplexů, čtyři hrady a jedno souhradí, hradozámecký areál v Bečově nad Teplou, Sázavský a Doksanský klášter, soubor lidové architektury Zubrnice a Hamousův statek ve Zbečně a jednu památku UNESCO – Zahrady pod Pražským hradem. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury a z pověření státu spravuje a zpřístupňuje celkem sto čtyři památky a historickými zahradami a parky a pečuje o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů.

Tisková zpráva ve formátu doc