Krajinářem v Krásném Dvoře

O úterním ránu 27. 10 2015 se čestný dvůr zámku Krásný Dvůr rozezněl hlaholem dětských hlasů. To studenti Gymnázia a střední odborné školy Podbořany přijeli poznat, jak vypadá Romantická krajina dle J. R. Černína – nový edukační program pro střední školy nabízený zámkem Krásný Dvůr. Po nezbytném seznámení s dobou, ve které svůj život prožil Jan Rudolf Černín, tvůrce krajinářského parku v Krásném Dvoře a architekt i projektant první rozhledny v českých zemích – Gotického templu, se studenti vypravili do barokních zahrad zámku, aby nasáli atmosféru dětství Jana Rudolfa. Krátká svačinka ve Velkém sále samotného zámku a mini klavírní koncert v podání jedné ze studentek dodaly účastníkům programu další síly ke studiu ekonomického chodu panství Krásný Dvůr a manažerských dovedností Jana Rudolfa. Po těchto příjemně strávených chvílích v interiéru zámku se celá skupinka vypravila do přilehlého krajinářského parku, kde se studenti postupně měnili v malíře vedut, návštěvníky obrazových galerií, autory dramat, diváky v hledišti divadla, architekty, cestovatele či řemeslníky a poznávali tak principy krajinářství i samotný krajinářský park ze všech možných úhlů pohledu. Na jaře roku 2016 pak znovu vyrazí do krásnodvorského parku, aby se stali aktivními účastníky vědeckého semináře věnovanému právě zdejšímu krajinářskému skvostu.