Romantická krajina dle J. R. Černína

Zámek Krásný Dvůr nabídl dětem i jejich dospělému doprovodu v čase podzimních prázdnin procházku krajinářským parkem spojenou s četnými edukačními aktivitami. Skupina dětí mladšího školního věku se seznámila s osobou zakladatele hraběte Jana Rudolfa Černína a pomocí časové osy i s důležitými událostmi a zajímavostmi, které se děly v průběhu jeho života. Věděli jste například, že ve stáří si mohl osladit čaj kostkovým cukrem nebo vypít sklenku nového piva z Měšťanského pivovaru v Plzni? Poté děti nadšeně prostřednictvím her poznávaly park všemi smysly a objevovaly veselé, romantické i tajemné stránky parku. V průběhu edukačního programu účastníci vyvozovali jednotlivé složky krajinářského parku, mapovali terén i oživovali park divadelní a hudební produkcí. Velmi úspěšné bylo ztvárnění antické báje o Panovi v blízkosti Panova templu. Na závěr děti po vzoru krajinářských mistrů pomocí zrcadel vytvořily obrazovou galerii přímo uprostřed přírody. Krásnodvorský park toto odpoledne naplnil svůj relaxační,kulturní i vzdělávací rozměr.