Polní maršál má opět hlavu

templ1Následující video Vám názorně přiblíží postup prací na restaurování sochy polního maršála Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu.

Reastaurování sochy polního maršála Karla Filipa, knížete Schwarzenberga, probíhá v rámci projektu Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře (reg. č. EHP-CZ06-OV-1-076-01-2014)

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.