Západní schodiště rozebráno

V souladu s plánem obnovy novogotického templu bylo rozebráno západní schodiště (směrem ke stávajícímu golfovému hřišti). Mimo pískovcových kvádrů a cca 100 žab se nenalezlo nic zvláštního.

Žáby na fotografiích skutečně nenaleznete.

Projekt Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře byl podpořen grantem z Fondů EHP 2009-2014 ve výši 13 073 781 Kč. Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 16 342 227 Kč. Projekt byl zahájen 1.12.2014  a bude ukončen 30.4.2016.