Jak se rodí hlava

Pro vytvoření sochařských doplňků chybějících částí sochy polního maršála Karla I. Filipa Schwarzenberga jsem měla k dispozici jen fotodokumentaci pořízenou z depozitáře ze zámku Orlík, kde se nachází modeletto k pomníku Karla I. Filipa Schwarzenberga. Toto modeletto bylo jediným východiskem a vodítkem pro vytvoření podoby polního maršála, gesta pravé ruky s maršálskou holí a levé ruky svírající meč. Pokračování textu Jak se rodí hlava