Den se zahradnicemi hraběte Jana Rudolfa Černína

Představit veřejnosti edukační programy, které bude státní zámek Krásný Dvůr v brzké době nabízet široké veřejnosti – to byla mise edukačních pracovnic Aleny Zichové a Zdenky Lněníčkové o Bílé sobotě 26. 3. 2016 na Pohádkových Velikonocích, kterými se otvírala sezóna 2016 na zámku v Krásném Dvoře.

Před lektorkami stál nejednoduchý úkol – jak programy prezentovat a přitom z nich příchozím dětem, potenciálním účastníkům programů, mnoho neprozradit. V převlečení za zahradnice hraběte Jana Rudolfa Černína, zakladatele místního rozsáhlého anglického parku, se lektorkám nakonec misi podařilo naplnit. Spolu s dcerami vrchního hraběcího zahradníka Rudolfa Födische Marií a Terezií si tak děti i jejich rodiče mohly vyzkoušet, jak se sází okrasné květinové ornamenty v barokních zahradách, co způsobila ztracená zrcadélka paní hraběnky v zámecké zahradě, jak těžké to má architekt, který má pomocí dřevěných kostek vymyslet vitrážovou výzdobu oken na rozhledně, jejíž výstavbu si pan hrabě vymínil, či jak se vyrábí loutky pro stínové divadlo a jak se takové divadlo hraje.

Kdyby se na akci dostavily i starší děti, mohly se spolu se zahradnicemi Marií a Terezií vydat po stopách kavalírské cesty hraběte Jana Rudolfa Černína a v evropských zemích, které pan hrabě navštívil, spolu s ním pátrat po krajinách, parcích a stavbách, které Jana Rudolfa Černína inspirovaly při tvorbě zdejšího krásného krajinářského parku. Leč starších dětí se na akci nedostávalo, a tak se starší dětští návštěvníci budou muset na kavalírskou cestu vydat při některé z dalších kulturních akcí, které zámek Krásný Dvůr pro rok 2016 připravil.

Až do pozdního sobotního odpoledne se to u stolků zahradnic Marie a Terezie hemžilo malými i velkými, kterých na zámek v ten den dorazilo úžasných 836. Práce šla dětem, maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a i všem dalším návštěvníkům od ruky a všichni si společné velikonoční odpoledne s pohádkami na zámku opravdu užili.

Zdenka Lněníčková (lektorka edukačních programů)

Školení „Lektorem eduprogramů na zámku Krásný Dvůr“

Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. 3. 2016 proběhlo v areálu zámku Krásný Dvůr školení pro zaměstnance správy zámku, kteří budou po ukončení projektu obnovy Gotického templu lektorovat edukační programy, jež vznikly právě v rámci tohoto projektu.

Edukační pracovnice Mgr. Alena Zichová a Mgr. Zdenka Lněníčková seznámily budoucí edukátorky s programy zaměřenými na pestrou klientelu:

  • Park všemi smysly (program pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ)
  • Po stopách hraběte Rudolfa (program pro 1. st. ZŠ)
  • Parkem klasicky i romanticky (program pro 2. st. ZŠ)
  • Romantická krajina dle J. R. Černína (program pro SŠ)
  • Umění bez řemesla není (program pro výchovné ústavy)

V průběhu školení se nové lektorky detailně seznámily s metodickými listy jednotlivých programů a se scénářem aktivit tvořících program. Prezentovány byly také metody a interaktivní techniky používané při realizaci edukačních programů. Lektorky dále seznámily nové edukátorky s alternativním provedením edukačních programů uzpůsobeným pro realizaci v interiéru a s alternativami pro specifickou klientelu (rodiny s dětmi, příměstské tábory, zahraniční zájezdy apod.). Představeny byly také dílčí aktivity, o které lze programy rozšířit dle požadavků jednotlivých zájemců o edukační aktivity.

Zdenka Lněníčková (lektorka edukačních programů)

Umění bez řemesla není

Umění bez řemesla není. Tuto prostou, leč naprosto pravdivou skutečnost si pokusilo vštípit několik chlapců z Výchovného ústavu ve Žluticích při stejnojmenném edukačním programu, který pro ně byl připraven v sobotu 14. 11. 2015 v zahradách zámku Krásný Dvůr a v přilehlém krajinářském parku. Protože všichni účastníci programu byli studenty oboru kuchař, číšník, rozhodli jsme se, že nejen láska, ale i vzdělání prochází žaludkem a celý program jsme koncipovali jako gurmánskou cestu zeměmi, které navštívil Jan Rudolf Černín při své kavalírské cestě a ve kterých nalézal inspiraci pro jednotlivé stavby drobné parkové architektury, jež po návratu do Čech realizoval ve svém prvním krajinářském parku. Součástí programu bylo i seznámení se zázemím černínské kuchyně. Hoši tak ještě před příjezdem do Krásného Dvora navštívili ekofarmu Stateček u Lněníčků v nedaleké Nepomyšli, kde se seznámili s tím, jak asi mohl vypadat panský dvůr a co vše pro krásnodvorskou kuchyni produkoval. Po příjezdu do Krásného Dvora navštívili budoucí kuchaři zámecké bylinkové zahrady, oranžerii a sklepní prostory, kde se skladovali potraviny. A pak už se vrhli do poznávání krajinářské tvorby J. R. Černína. Vydali jsme se proti proudu času, a tak jsme u Letohrádku nejprve sestavovali občerstvení pro účastníky družstevních dnů, které se v dobách nedávných u této stavbičky konávaly. U čínského pavilonu jsme pomocí kuchařek a letáků ze supermarketů uvařili exotický recept na „čínu“ a u Panova Templu se účastníci seznámili s příběhem krásné Syrinx a melancholického Pana a pokusili se vymyslet hostinu pro panstvo, které by tu v dobách J. R. Č. sledovalo onen příběh jako vzrušující antické divadlo. Prostřednictvím tvorby a prezentace receptů se tak účastníci programu seznámili s jednotlivými stavbami v parku a přitom zjistili, že ani bez jejich řemesla by Černínové nemohli stvořit to, co v Krásném Dvoře stvořili – jedinečný krajinářský park.

Zdenka Lněníčková

lektorka edukačního programu

PB140015 PB140019 PB140024 PB140025 PB140030 PB140031 PB140033 PB140034 PB140036 PB140038 PB140041 PB140042 PB140044 PB140046 PB140052 PB140054 PB140058 PB140059

Krajinářem v Krásném Dvoře

O úterním ránu 27. 10 2015 se čestný dvůr zámku Krásný Dvůr rozezněl hlaholem dětských hlasů. To studenti Gymnázia a střední odborné školy Podbořany přijeli poznat, jak vypadá Romantická krajina dle J. R. Černína – nový edukační program pro střední školy nabízený zámkem Krásný Dvůr. Po nezbytném seznámení s dobou, ve které svůj život prožil Jan Rudolf Černín, tvůrce krajinářského parku v Krásném Dvoře a architekt i projektant první rozhledny v českých zemích – Gotického templu, se studenti vypravili do barokních zahrad zámku, aby nasáli atmosféru dětství Jana Rudolfa. Krátká svačinka ve Velkém sále samotného zámku a mini klavírní koncert v podání jedné ze studentek dodaly účastníkům programu další síly ke studiu ekonomického chodu panství Krásný Dvůr a manažerských dovedností Jana Rudolfa. Po těchto příjemně strávených chvílích v interiéru zámku se celá skupinka vypravila do přilehlého krajinářského parku, kde se studenti postupně měnili v malíře vedut, návštěvníky obrazových galerií, autory dramat, diváky v hledišti divadla, architekty, cestovatele či řemeslníky a poznávali tak principy krajinářství i samotný krajinářský park ze všech možných úhlů pohledu. Na jaře roku 2016 pak znovu vyrazí do krásnodvorského parku, aby se stali aktivními účastníky vědeckého semináře věnovanému právě zdejšímu krajinářskému skvostu.

Jan Rudolf Černín mezi podbořanskými gymnazisty

Studenty Gymnázia a střední odborné školy Podbořany v pondělí 26. 10. 2015 navštívil vzácný host z Krásného Dvora – hrabě Jan Rudolf Černín. Nedorazil samozřejmě osobně, představit jej v rámci úvodu do terénního edukačního programu Romantická krajina dle J. R. Černína přijela lektorka ze zámku Krásný Dvůr. Pokračování textu Jan Rudolf Černín mezi podbořanskými gymnazisty