Proč je v parku rozhledna

Ve středu 21. října 2015 proběhl na zámku Krásný Dvůr další edukační program, tentokrát pro žáky osmého ročníku Základní školy Jirkov, Budovatelů 1563. V jeho průběhu se žáci seznámili nejen s klasicismem a osobou hraběte Jana Rudolfa Černína, ale měli možnost stát se architekty, kteří plní přání pana hraběte a předkládají mu návrhy na vyhlídkovou věž, z niž bude vidět nejen park, ale i většina krásnodvorského panství.
Pokračování textu Proč je v parku rozhledna

TZ: První novogotická stavba v Čechách se zakuklila

Zřejmě první novogotická stavba na území Čech, novogotický templ v nejvyšším bodě zámeckého parku v Krásném Dvoře, se zakuklil do změti lešenářských trubek. Tak v červenci 2015 odstartovala po náročném výběrovém řízení jeho památková obnova, kterou bude po stavební stránce zajišťovat firma AVERS, s. r. o.

Současně s tím se z rukou akademických sochařů Niny Jindřichové a Jana Vícha po více jak 50 letech dočká hlavy i uvnitř templu stojící socha polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga, vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska roku 1813. Toto dílo Josefa Maxe bylo do interiéru novogotického templu umístěno až v roce 1847, tedy přibližně po 50 letech od vzniku této pozoruhodné stavby unikátního zámeckého krajinářského parku v Krásném Dvoře.

Ačkoliv obnově novogotického templu byla věnována pečlivá příprava, přesto realizace obnovy přinesla některá překvapení. Jedním z nich je objevení původní cihlové podlahy, která byla zřejmě překryta dlažbou při úpravách v souvislosti s umístěním sochy polního maršála v roce 1847.

První návštěvníky by měl novogotický templ v obnoveném hávu přivítat již v následující turistické sezóně. V opravené památce se budou pořádat edukační programy pro žáky a studenty a bude zde zpřístupněna stálá výstava o krajinářských parcích a zahradní architektuře, koncerty a jiné kulturní akce.

V Krásné Dvoře 19. 8. 2015

Miroslav Vachek
administrátor projektu

Tisková zpráva ve formátu pdf

Základní informace o projektu
Název projektu: Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře
Program: Finanční mechanismus EHP 2009-2014, CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění.
Programová oblast: PA 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví.Registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-045-2014.
Přidělený grant: 13.073.781 Kč.
Celkové náklady projektu: 16.342.227 Kč.
Datum realizace projektu: 1.12.2014 – 30.4.2016

Kontaktní osoby
 Mgr. Michaela Hofmanová, kastelánka státního zámku Krásný Dvůr,  tel. 724 323 427, hofmanova.michaela@npu.cz
 Ing. Tomáš Petr, manažer projektu, tel. 606 666 427, petr.tomas@npu.cz
 Bc. Miroslav Vachek, administrátor projektu, tel. 725 660 092, vachek.miroslav@npu.cz

Západní schodiště rozebráno

V souladu s plánem obnovy novogotického templu bylo rozebráno západní schodiště (směrem ke stávajícímu golfovému hřišti). Mimo pískovcových kvádrů a cca 100 žab se nenalezlo nic zvláštního.

Žáby na fotografiích skutečně nenaleznete.

Projekt Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře byl podpořen grantem z Fondů EHP 2009-2014 ve výši 13 073 781 Kč. Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 16 342 227 Kč. Projekt byl zahájen 1.12.2014  a bude ukončen 30.4.2016.

Lešení uvnitř i okolo

V rámci obnovy novogotického teplu vyrostlo uvnitř i okolo této stavby lešení. Zde je několik fotografií.

Projekt Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře byl podpořen grantem z Fondů EHP 2009-2014 ve výši 13 073 781 Kč. Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 16 342 227 Kč. Projekt byl zahájen 1.1.2015  a bude ukončen 30.4.2016.

Význam krajinářského parku v Krásném Dvoře ve středoevropském kontextu

KrasnyDvur_pozvanka webDne 12.6.2015 se uskuteční seminář Význam krajinářského parku v Krásném Dvoře ve středoevropském kontextu. Mimo Markéty Šantrůčkové, která bude referovat o terénních úpravách zámeckého parku v časech jeho vzniku, či Lenky Křesadlové, jež nás provede stavbami v kompozici středoevropských krajinářských parků, se můžete mj. těšit na komentovanou procházku parkem i prohlídku v něm stojícího novogotického templu, který projde v letošním roce obnovou, při níž dosud bezhlavé torzo polního maršála Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu získá zpět i hlavu a ruku s maršálskou holí. Kompletní program naleznete v příloze.

Program semináře (pdf)

 

Gymnazisté sledovali zámek i park

Ve středu 15.4.2015 proběhl pilotování vznikajícího edukačního programu Život na zámku pro studenty gymnázia. V jeho rámci sledovali běžný den života personálu starající se o zámek i zámecký park. O svých dojmech pak hovořili na závěrečném kolokviu. Výstupem tohoto setkání se staly seminární práce, jejichž součástí jsou nejen zajímavé postřehy gymnazistů, ale i jimi novinářsky vedené  rozhovory s některými zaměstnanci.